MVO

BZEVEN is een onderneming met een bewust milieuvriendelijke bedrijfsvoering die streeft naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Concrete punten in de groene bedrijfsvoering zijn onder meer:

–        Bij de inkoop van producten en diensten gaat een sterke voorkeur naar leveranciers met een ‘groene’ bedrijfsvoering die in staat zijn op milieuvriendelijke wijze producten of diensten te leveren.

–        Papiergebruik wordt tot een minimum beperkt. Voorstellen aan opdrachtgevers worden bij voorkeur per e-mail verstuurd, het zelfde geldt voor facturen.

–        Papier dat gebruikt wordt is altijd FSC-gecertificeerd.

–        Er wordt ecostroom en ecogas gebruikt en het kantoor is voorzien van spaarlampen.

–        Gebruik van de auto wordt tot een minimum beperkt, er wordt zoveel mogelijk per fiets of openbaar vervoer gereisd.

–        Alle afval wordt gescheiden.