Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van BZEVEN zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoekt toegestuurd of gemaild.