Mobiele Flexitaria

In 2050 zijn we met 9 miljard mensen op aarde. Als iedereen vlees eet hebben we tegen die tijd twee aardbollen nodig om in ieders behoefte te voorzien. De oplossing is dat mensen vlees een of meerdere dagen per week verruilen voor een plantaardig initiatief. Daarom is Natuur & Milieu de campagne ‘Ik ben flexitariër’ gestart. Het doel is om Nederlanders te verleiden vaker te kiezen voor lekkere en duurzame alternatieven voor vlees. Proef hoe lekker en gevarieerd een maaltijd zonder vlees kan zijn!
Natuur & Milieu heeft de Mobiele Flexitaria in het leven geroepen; een rollende keuken waarin alleen maar lekker gevarieerd zonder vlees wordt gekookt.

BZEVEN heeft de logistiek rond de aanwezigheid van de Mobiele Flexitaria op diverse evenementen verzorgt en een aantal keren zelf de catering bereid.

Opdrachtgever: Natuur & Milieu