Realisatie van klimaatdebatten onder leiding van Ali B

Switch Now is een initiatief van de HIER klimaatcampagne en Ali B. Switch Now biedt jongeren in Nederland een podium om hun stem te laten horen over het klimaatprobleem. Het project bestaat uit een aantal onderdelen: de klimaatrap ‘Switch now’ geschreven door Ali B, waarbij leerlingen het tweede couplet moeten maken, het klimaatidee waarbij leerlingen wordt gevraagd een goed idee te bedenken voor hun school en het debat dat wordt gevoerd met de leerlingen onder leiding van Ali B.

BZEVEN heeft op meer dan 25 scholen verspreid over heel Nederland de Switch Now klimaatmiddag georganiseerd en begeleid. Afstemming met de scholen over de invulling van de dag, de rap, de onderwerpen voor het debat, briefing Ali B en de leerlingen, afstemming met het management en de organisatie van de Switch Now middag.

Opdrachtgever: Klimaatbureau HIER en Spec